Med afsæt i Charlottenborgs historie og aktuelle krise som kunsthal, argumenterer Lisbeth Bonde for en mere ambitiøs kunstpolitik, der ser værdien i at have et levende kunstliv i landets hovedstad. Til en sådan hører en mere vital kunsthal på Charlottenborg med de penge i ryggen, det kræver. Læs resten

I dette indlæg tager Anette Harboe Flensburg fat i Herbert Marcuses æstetik, der ser kunstens kritiske potentiale som noget, der ikke ligger i et udsagn, men snarere i dens æstetiske form, for formen og det æstetiske rummer en kritik af det bestående, der på sin vis er mere radikal end et politisk udsagn. Hun knytter også an til tidligere diskussioner her på Kunstdebatten angående forholdet mellem billedkunst, sprog og formidling. Læs resten

I dette indlæg tager Christian Schmidt-Rasmussen afsæt i Vores kunst-konkurrencen som et eksempel på tendensen til, at alt i dag er sanktioneret normalkunst – inklusive den, der forstår sig som kritisk. Institutionen indfanger stort set alle udtryk, og den eneste radikale kunst er den, der ikke er skolet og normaliseret, og som derfor slet ikke kan omsættes i systemet. Han appellerer til at der stadig findes sådanne radikale kunstnere. Læs resten

Denne dialog mellem Bjørn Poulsen og Steen Nepper Larsen tager afsæt i filosoffen Peter Sloterdijks bog ‘Masse og foragt’ og stiller spørgsmålet om vores kultur er nået dertil, at nivelleringen af hierarkiske forskelle (fx mellem fin- og massekultur, mellem elite og folkemasse) er kammet over i en forfladigelsestilstand, hvor alt er lige godt, og hvor kunsten ikke længere er forpligtet på andet end at spejle og bekræfte massens (folkets, massekulturens) selvforståelse. Læs resten

Museerne har ofte svært ved at finde en balance mellem under- og overformidling i udstillingsrummet. Overformidlingen, som er det mest udbredte på kunstmuseerne, befamler vores erfaring af værkerne ved at fortælle os, hvad vi oplever og tænker og ved at presse lukkende fortolkninger ned over værkerne. I dette debatindlæg opstiller Torben Sangild nogle tommelfingerregler og gode råd til museumsformidlingen. Læs resten

Bjørn Poulsen interviewer i dette indlæg Mikkel Carl i anledning af udstillingen ‘Lake of Fire’, der tog udgangspunkt i den såkaldte ‘appropriationskunst’, der sampler former, materialer og ideer i stedet for at skabe nye former fra grunden. Bjørn Poulsen stiller det kritiske spørgsmål, om ikke denne type kunst er ved at være udslidt, og Mikkel Carl forsvarer dens fortsatte vitalitet, blandt andet via en større udredning om forskellige udlægninger af det ubevidste i psykoanalysen. Læs resten

I dette indlæg tager Lisbeth Bonde aktuelt fat i den kontroversielle danske pavillon i Venedig, kurateret af Katerina Gregos. Herunder både spørgsmålet om det nationale og det problematiske i stramt og autoritativt at kuratere en udstilling om ytringsfrihed. Læs resten

Med afsæt i DFs genindførelse af grænsekontrollen og Nicolai Howalts grænsebilleder reflekterer Kaspar Bonnén i dette indlæg over sammenhængen mellem indre og ydre grænser og vores behov for dem. Læs resten

Debatnyt samler debatterne op og linker til dér hvor de finder sted. Denne gang er der et særtema om Det Kgl. Danske Kunstakademi, men også debatter om, hvor bredt kunsten skal forsøge at nå ud, om den manglende samfundskritik i kunsten og om de udfordringer, den digitale kunst stiller. Læs resten

I dette gæsteindlæg tager Vibeke Petersen udgangspunkt i et besøg på Trapholt-museet i Kolding, hvor hele udstillingen (også af den faste samling) synes at være tilrettelagt med henblik på børn. Og det endda på en misforstået måde, der talte ned til selv børnene, frem for at anspore deres kunstinteresse. Skal der virkelig være prutter og puslespil på provinsmuseerne for at tækkes bestyrelserne, eller hvad foregår der? Læs resten